Menu

Záručné podmienky Mediterran

terran záruka  Spoločnost‘ Mediterran Slovakia s. r. o. dáva 50 ročnú záruku na škridle

Kvalita vyrábaných betónových škridiel Terran vyhovuje predpisom normy STN EN 490.

Spoločnosť Mediterran Slovakia s. r. o. počas záruky posúdi oprávnenosť sťažnosti do 30 dní od jej zahlásenia. Pokiaľ kvalita škridiel nebude vyhovovať predpisom normy STN EN 490 podľa kontrolných metód, vykonaných v zmysle obsahu normy STN EN 491, spoločnosť Mediterran Slovakia s. r. o. predloží návrh na prípadné opravenie škridiel, alebo na ich výmenu. Na opravené, alebo vymenené škridle sa vzťahuje taká istá záručná lehota, ako na nové škridle.                                                                                       

 Ručenie za mrazuvzdornosť výrobkov Terran

Prípadné škody, spôsobené mrazom treba zahlásiť písomne, spolu s oznámením dátumu dodávky, k zahláseniu treba pripojiť faktúru, dodací list a záručný list. K poškodeniu škridiel mrazom dôjde v dôsledku vady výrobného materiálu, čím sa poruší vodovzdornosť strechy.
Pri výmene mrazom poškodených škridiel, spoločnosť Mediterran Slovakia s. r. o. dodá na vyššie uvedenú adresu kupujúceho nové škridle bezplatne a uhradí vopred dohodnuté výdavky kupujúceho, spojené s prácou pri výmene škridiel. Spoločnosť Mediterran Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo na vykonanie uvedených prác svojimi zamestnancami, alebo predmetné práce nechá vykonať povereným subjektom. Odstránený poškodený materiál už nemožno použiť na zastrešenie, jeho odvoz sa uskutoční na náklady staviteľa. 

Podmienky splnenia a výkon záručných služieb

 • Konštrukcia strechy a jej pokrytie musia byť v súlade s technickými predpismi noriem, ktoré sú platné v čase výstavby, respektívne musia byť v súlade s návodmi výrobcu na použitie
 • Garančný nárok treba preukázať pripojeným faktúry, dodacieho listu a záručného listu
 • Zahlásenú škodu preskúma na mieste odborník spoločnosti Mediterran Slovakia s. r. o. a zadokumentuje uplatnený nárok na odškodnenie

Pracovník spoločnosti Mediterran Slovakia s. r. o. po vykonaní kontrolného prieskumu písomne upovedomí zahlasujúceho o výsledku kontroly a o posúdení námietok.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ku ktorým dôjde v dôsledku nepoužitia originálneho príslušenstva, respektíve za vady pri chybnom uložení škridiel, ďalej záruka sa nevzťahuje na škody, spôsobené prelomením škridiel v dôsledku veľkej váhy napadnutého snehu, nevzťahuje sa ani na škody, spôsobené iným mechanickým zaťažením, ani na škody, ktoré boli spôsobného prírodnými živlami.

Záruka služby sa nevzťahujú na doplnky, ktoré sú vyhotovené z umelej hmoty a z kovu, ďalej na škody, uplatnené nad rámec zákonných nariadení, ani na prechodné javy v dôsledku počasia, akým sú: vykvetanie, zmeny farby, zarastanie machom, lebo uvedené faktory nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu strešných škridiel.

Mediteran, strecha, škridla, krytina  15-ročná záruka na doplnky Mediterran

Podmienky platnosti záruky:

Táto osobitná záruka poskytnutá spoločnosťou Mediterran Slovakia s.r.o. , sa vzťahuje výlučne na strechy realizované na budovách nachádzajúcich sa na území Slovenskej rebupliky. Záruka platí len v prípade, ak bola na streche použitá výlučne krytina Mediterran, strecha je dostatočne odvetraná, má v plnom rozsahu zabezpečenú poistnú hydroizoláciu vo forme strešnej fólie Mediterran.  

V prípade, vytvorenia aj ďaľších strešných prvkov Mediterran(hrebeň a nárožie, odkvapová hrana, prestupy striech a úžľabie), platí táto záruka, len ak boli na ne použité výlučne a len predpísané originálne prvky Mediterran a Mediterran príslušenstvo , ktorých použitie je podmienkou platnosti tejto záruky. 

Podmienkou platnosti tejto osobitnej záruky je zároveň aj odborná realizácia strechy Mediteran a celého strešného plášťa s dodržaním všetkých príslušných noriem a predpisov (sú vymenované v druhej časti záručného listu ), čo potvrdí realizátor vyplnením  formuláru.

Ak bola strecha realizovaná svojpomocne, potom podmienkou udelenia platnosti tejto osobitnej záruky je dodržanie všetkých požiadaviek pre udelenie záruky vrátane pokládky podľa platných noriem a montážnych pokynov spoločnosti Mediterran Slovakia , s.r.o. .

Ďalšie záručné podmienky :

Záruka platí pre strechu, ktorá bola vyhotovená originálnymi prvkami strešného systému Mediterran a Mediterran príslušenstvom. Pokiaľ sa na streche nachádzajú okrem prvkov strešného systému Mediterran aj iné prvky a napojenia (napr. strešné okná, napojenia komína), záruka platí len pre tie výrobky Mediterran, ktorých vadnosť alebo nefunkčnosť nemá svoj pôvod v týchto iných prvkoch. V prípade riešenia detailov na strešnom plášti ako sú napr.: hrebeň, nárožie, úžľabie, prestupy , ...... a pod., musí byť pre daný detail v súlade s podmienkami platnosti záruky použitý na ich zrealizovanie jeden z uvedených výrobkov Mediterran príslušenstva :

Prvky na vytvorenia podložia
Strešná fólia kontaktná Mediterran  Medifol 120g/m2, Strešná fólia kontaktná Medifol Plus150g/m2, Strešná fólia kontaktná Medifol P – ROOF 210g/m2, Strešná fólia kontaktná Mediterran Medifol SUPREME 235g/m2, jednostranne lepiaca páska 75mm/25m , obojstranne lepiaca páska 20mm/45m

Prvky pre hrebeň a nárožie Mediterran
Univerzálny vetrací pás na a nárožie MediRoll, Roll-O-Mat, Vetrací pás Štandard, ukončenie hrebeňa plastové, držiak hrebeňovej laty s klincom, príchytka hrebenáča, utesňovací klinec

Prvky pre odkvapovú hranu
Ochranná vetracia mriežka, ochranný pás proti vtákom, odkvapový plech lakoplast. 

Prestupové prvky
Prestupová škridla (Coppo, Standard/Danubia, Rundo, Zenit, univerzálna prestupová škridla, adptér pre turbokomín, anténna prechodka, kanalizačný vetrák normál, kanalizačný vetrák krátky, flex hadica, strešné okno výlezové 50/55 cm, presvetlovacia škridla Standard/Danubia/Rundo, Úžľabie,Hliníkový pás úžľabia lakoplast , tesniaci pás úžlabia samolepiaci, sedlový pás úžľabia, úžľabná príchytka

Pri vyhotovení strechy musia byť súčasne dodržané v čase ukončenia  montáže platné a účinné:

 • všetky platné normy pre pokrývačské a tesárske práce a normy pre navrhovanie striech (STN 731901)
 • všeobecne platné technické predpisy
 • pravidlá pre pokrývanie striech vydané Cechom strechárov
 • montážne pokyny spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. (sú k dispozícií na internetovej stránke www.mediteran.sk)

V prípade rozporu medzi montážnymi pokynmi Mediterran a Pravidlami pre pokrývanie striech vydanými Cechom strechárov majú prednosť montážne pokyny spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. V ostatných prípadoch rozdielu podmienok uvedených pravidiel platia najprísnejšie stanovené podmienky. 

Nárok zo záruky si nemožno uplatniť v prípade:

 • poškodení zapríčinených priamo alebo nepriamo zlyhaním spodnej konštrukcie, predovšetkým krovu, alebo sadaním či deformáciou podložia
 • poškodením v dôsledku chybného spracovania alebo neodbornej manipulácie, predovšetkým neodborného stúpania po streche
 • poškodení v dôsledku mechanických alebo chemických vplyvov
 • poškodení v dôsledku zemetrasenia, povodne, požiaru, zásahu bleskom, krupobitia, tlaku zľadovatelého snehu, výbuchu, pádu lietacích telies, ich časti alebo nákladu, víchrice (s rýchlosťou vyššou ako 75 km/h), zosuvu pôdy, lavíny, zrútenia skál a poškodení zapríčinených udalosťami a javmi spadajúcimi pod vyššiu moc, a preto sa proti nim možno poistiť v rámci bežných poistnýchpodmienok pri poistení budov 

V prípade vzniku udalosti zakladajúcej nárok na uplatnenie záruky je príslušný vlastník domu povinný bezodkladne po zistení vady písomne informovať spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. o vzniku udalosti s uvedením presných okolností, ako i dátumu montáže. K hláseniu škody treba priložiť kópiu záručného listu a doklad o kúpe strešného systému. Pred uskutočnením opravy zlyhávajúceho komponentu musí vlastník domu umožniť spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. posúdenie objektu. Práva z tejto záruky prechádzajú na každého ďalšieho vlastníka vyššie menovaného stavebného zámeru. Iné nároky ako tie, ktoré garantuje tento záručný list (t.zn. právo na výmenu zlyhávajúcich zložiek strešného systému Mediterran a úhradu nevyhnutných nákladov spojených s výmenou ) sú vylúčené. 

Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. sa touto zárukou zaväzuje, že počas záručnej doby vymení na svoje náklady formou dodávky na miesto umiestnenia strechy Mediterran akékoľvek nefunkčné  prvky strešného systému Mediterran a ponesie všetky náklady na ich výmenu a zároveň touto zárukou nepreberá spoločnosť Mediterran zodpovednosť za prípadné následné škody.

Mediterran Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zrealizovať práce podľa záruky vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom povereného remeselníka. V prípade, že zlyhávajúci výrobok už nie je k dispozícii, Mediterran Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo použiť alternatívny výrobok porovnateľnej kvality.  

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať