Menu

Zmluva na diaľku medzi spotrebiteľom a dodávateľom

Zmluva na diaľku medzi spotrebiteľom a dodávateľom

 

Výňatok zo Smernice 97/7/EC Európskeho parlamentu a rady
Zo dňa 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku

1. “zmluva na diaľku”
je akákoľvek zmluva, týkajúca sa tovaru alebo služieb, uzavretá medzi dodávateľom a spotrebiteľom v rámci organizovaného plánu predaja alebo poskytovania služby na diaľku, ktorý organizuje dodávateľ, ktorý pre potreby tejto zmluvy výhradným spôsobom používa jeden alebo viac prostriedkov komunikácie na diaľku do a vrátane okamihu uzavretia zmluvy

2. Informácie pred uzavretím zmluvy
V primeranom čase pred uzavretím akejkoľvek zmluvy na diaľku musia byť spotrebiteľovi poskytnuté nasledovné informácie:
 • identita dodávateľa a, v prípade zmlúv vyžadujúcich platbu vopred, jeho adresa;
 • hlavné znaky tovaru alebo služieb;
 • cena tovaru alebo služieb, vrátane všetkých daní;
 • dodacie náklady, ak existujú;
 • údaje o platbe, dodávke alebo poskytnutí;
 • existencia práva na odstúpenie od zmluvy,
 • cena za použitie prostriedku komunikácie na diaľku, ak sa táto ráta inou než základnou sadzbou;
 • časové obdobie platnosti ponúkanej ceny;
 • kde je to primerané, minimálne trvanie zmluvy v prípade zmlúv o dodaní výrobkov alebo služieb, ktoré sa majú vykonávať nepretržite alebo opakovane.
Horeuvedené Informácie, ktorých obchodný zámer musí byť jasne vyjadrený, musia byť poskytnuté jasným a zrozumiteľným spôsobom, ktorý zodpovedá použitému prostriedku komunikácie na diaľku, berúc pritom riadny ohľad predovšetkým na zásady dobrej viery v obchodných transakciách

3. Písomné potvrdenie informácií
Spotrebiteľ musí obdržať potvrdenie v písomnej forme alebo potvrdenie vo forme iného dostupného trvalého média, ku ktorému má spotrebiteľ prístup, potvrdzujúce informácie, určené v Bode 2 a to v primeranom čase počas plnenia zmluvy a najneskôr v čase dodania v prípade, že ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, ak takéto informácie neboli dodané spotrebiteľovi v písomnej forme alebo vo forme iného dostupného trvalého média, ku ktorému má spotrebiteľ prístup, už pred uzavretím zmluvy.

V akomkoľvek prípade, musia byť spotrebiteľovi poskytnuté:
 • písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy v zmysle Bodu 4,
 • adresu obchodného sídla dodávateľa, na ktorú môže spotrebiteľ zasielať akékoľvek sťažnosti;
 • informácie o existujúcich popredajných službách a zárukách;
 • informácie o možnosti zrušenia zmluvy, uzavretej na dobu neurčitú, alebo dobu, presahujúcu 1 rok.
4. Právo na odstúpenie od zmluvy
1. Pri akejkoľvek zmluve na diaľku má spotrebiteľ k dispozícii obdobie najmenej siedmich pracovných dní, počas ktorého môže odstúpiť od zmluvy bez penalizácie a bez udania dôvodu. Jediné náklady, ktoré môžu spotrebiteľovi vzniknúť v súvislosti s uplatnením jeho práva na odstúpenie od zmluvy, sú
priame náklady, spojené s vrátením tovaru.

Obdobie na uplatnenie tohto práva začína
 • v prípade tovaru, dňom prijatia tovaru spotrebiteľom, ak boli splnené povinnosti, stanovené v Bode 3.
 • v prípade služieb, dňom uzavretia zmluvy, alebo dňom splnenia povinností, stanovených v Bode 3, ak sú tieto splnené po uzavretí zmluvy, za obdobie troch mesiacov, uvedené v nasledujúcom pododstavci.
Ak dodávateľ nesplní povinnosti, stanovené v Bode 3, dĺžka obdobia bude tri mesiace.

Toto obdobie sa začne:
 • v prípade tovaru, dňom prijatia tovaru spotrebiteľom
 • v prípade služieb, dňom uzavretia zmluvy.
Ak v priebehu tohoto trojmesačného obdobia budú spotrebiteľovi poskytnuté informácie, stanovené v Bode 3, obdobie siedmich pracovných dní, stanovené v prvom pododstavci, sa začne okamihom poskytnutia týchto informácií.

1. V prípade, ak je právo na odstúpenie od zmluvy uplatnené spotrebiteľom v súlade s týmto Bodom, je dodávateľ povinný nahradiť čiastky, zaplatené spotrebiteľom bez toho, aby spotrebiteľovi vznikli akékoľvek náklady. Jediné náklady, ktoré môžu spotrebiteľovi vzniknúť v súvislosti s uplatnením jeho práva na odstúpenie od zmluvy, sú priame náklady spojené s vrátením tovaru. Takáto náhrada musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, maximálne však do tridsiatich dní.

2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, stanovené v odstavci 1, ak ide o:
 • zmluvy o poskytovaní služieb, ak sa zo súhlasom spotrebiteľa ich plnenie začalo pred koncom obdobia siedmich pracovných dní, stanoveného v odstavci 1;
 • zmluvy o dodaní tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od fluktuácií finančného trhu, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvňovať;
 • zmluvy o dodaní tovaru presne podľa špecifikácií spotrebiteľa, alebo tovaru, jednoznačne určeného pre konkrétneho zákazníka, alebo tovaru, ktorý z dôvodov jeho podstaty nemožno vrátiť, alebo ktorý rýchlo podlieha zníženiu kvality alebo skaze.
 • zmluvy o dodaní zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil;
 • zmluvy o dodaní novín, periodík a časopisov;
 • zmluvy o službách, vzťahujúcich sa na lotérie a iné podobné hry.
5. Plnenie zmluvy
1. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, dodávateľ musí splniť zmluvu maximálne do tridsiatich dní odo dňa, kedy spotrebiteľ objednávku dodávateľovi zaslal.
2. Ak dodávateľ nesplní svoju časť zmluvy pretože objednaný tovar alebo služby nie sú k dispozícii, spotrebiteľ musí byť o tejto situácii informovaný a bez zbytočného odkladu, maximálne však do tridsiatich dní mu musia byť nahradené všetky čiastky, ktoré zaplatil.
3. Členské štáty však môžu stanoviť, že dodávateľ môže spotrebiteľovi poskytnúť tovar alebo služby rovnakej kvality a ceny, za predpokladu, že táto možnosť bola ustanovená pred uzavretím zmluvy alebo v zmluve. Spotrebiteľ musí byť informovaný o tejto možnosti jasným a zrozumiteľným spôsobom. Náklady spojené s vrátením tovaru po uplatnení práva na odstúpenie od zmluv
y sú v tomto prípade znášané dodávateľom a spotrebiteľom musí byť o tejto skutočnosti informovaný. V takýchto prípadoch nemožno dodanie tovaru alebo služieb považovať za zotrvačný predaj v zmysle Bode 6.

6. Zotrvačný predaj
Členské štáty prijmú opatrenia, potrebné na:
 • zabránenie dodaniu tovaru alebo služieb spotrebiteľovi bez toho, že by boli predtým spotrebiteľom objednané, ak je súčasťou takého dodania žiadosť o platbu;
 • oslobodiť spotrebiteľa od akéhokoľvek protiplnenia v prípadoch nevyžiadanej zásielky, nakoľko neexistencia odpovede nepredstavuje súhlas. 

 

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať