Panel používateľa

Záručné podmienky

 

  • Výrobca zodpovedá a ručí za chyby výrobkov a tovaru v rozsahu stanovenom obchodným prípadne občianskym zákonníkom. Výrobca poskytuje na svoje výrobky záruku 5 rokov pri splnení nižšie uvedenej podmienky pri zabezpečení proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a ďaľších. 
  • Zabezpečenie tehliarskych výrobkov proti poškodeniu pri nakládke a nepriaznivým poveternostným vplyvom, nakládka, manipulácia a doprava tehliarskych výrobkov sa riadi pokynmi vid. www.heluz.cz - technologické postupy nakládky. 
  • Reklamácia na sortiment, prípadne množstvo, musí byť kupujúcim uplatnená ihneď pri prevzatí tovaru. Reklamáciu na chyby výrobkov, prípadne ich poškodenie musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, a to ešte pred zapracovaním do stavby.  Tovar musí reklamujúci skladovať až do konečného rozhodnutia tak, aby bolo možné objektívne zistiť stav reklamovaných výrobkov. Kvalita výrobkov je daná normami, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode - pozrite www.heluz.sk, priečinok NA PREVZATIE - Legislatíva. 
  • Na posúdenie reklamácie je nutné umožniť prístup predávajúcemu k reklamovanému tovaru. Oprávnené reklamačné nároky kupujúceho budú riešené:
  • náhradnou dodávkou
  • poskytnutím zľavy
  • dobropisom

Aktualizácia cien

30.08.2021

Technické poradenstvo

0917 969 003

Telefonické objednávky

Po - Pi 8:00-15:00

042/3810164
042/3810935

info@lacnestavanie.sk

Certifikované overené stavebniny.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info