Panel používateľa

Články - tehly HELUZ

Nízkoenergetické stavanie so systémom HELUZ

Nízkoenergetické stavanie so systémom HELUZ

Stále rastúce ceny energií zvyšujú záujem verejnosti o energeticky úsporné a nízkoenergetické bývanie. Spoločnosť HELUZ tehliarsky priemysel v.o.s. vychádza v ústrety požiadavkám na znižovanie nákladov na vykurovanie objektov a vyrába superizolačné tehlové bloky, ktoré sú aj bez dodatočného zatepľovania vhodné pre obvodové murivo energeticky úsporných a nízkoenergetických domov.

Rozdelenie objektov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností sa doteraz posudzovalo podľa ročnej spotreby energie na vykurovanie vzhľadom k úžitkovej ploche objektu (kWh/m²) za rok.

Už od 1. januára 2009 by mal byť pri preukazovaní technických požiadaviek na výstavbu (podľa zák. č. 177/2006 Zb., ktorý mení zákon 406/2000 Zb. o hospodárení energií), vyžadovaný tzv. preukaz energetickej náročnosti budov spracovaný podľa vyhlášky č. 148/2007 Zb. o energetickej náročnosti budov, ktorý zohľadňuje požiadavku smernice 91/2002/EK. Preukaz energetickej náročnosti budov bude podobný preukazu energetickej náročnosti elektrospotrebičov, kde budú triedy A (veľmi úsporná), B, C ... až G (mimoriadne nehospodárna).

 

Autor: Ing. Vladimíra Slípková, Fotografie: Archiv firmy, Kontakt: HELUZ cihlářský průmysl v o.s., Preklad: Věra Hladká

 

 

Spotreba energie celého objektu

Hlavná a zásadná zmena pri výpočte energetickej náročnosti a zaradení objektu do tried je daná tým, že sa neuvažuje iba s ročnou spotrebou energie na vykurovanie, ale s celkovou spotrebou energie pre celý objekt (tzn. energie na vetranie, chladenie, ohrev TUV, osvetlenie a ostatné domáce elektrospotrebiče). Z toho vyplýva, že u stavebného materiálu pre obvodové konštrukcie sa nedá zamerať iba na tepelnoizolačné vlastnosti, ale takisto dôležitá je tiež akumulácia.

U novostavieb bude možné zaradiť objekty iba do triedy A až C a z tepelnotechnického hľadiska sú im priradené požiadavky na súčiniteľa prechodu tepla ako pri ťažkej obvodovej konštrukcii (viď tabuľka 2).


Murovanie z brúsených superizolačných blokov
třída A velmi úsporné (pasivní domy) U ≤ 0,11 W/m2K
třída B úsporné (nízkoenergetické domy) 0,11 < U ≤ 0,23 W/m²K
třída C1 vyhovující doporučené úrovni (energeticky úsporné domy) 0,23 < U ≤ 0,29 W/m²K
třída C2 vyhovující požadované úrovni (obvyklá novostavba) 0,29 < U ≤ 0,38 W/m²K

Tab. 2: Požiadavky na koeficient prestupu tepla pre ťažké obvodové konštrukcie u novostavieb
Superizolačné tehlové bloky

Pre jednovrstvové obvodové murivo stavieb, ktoré spĺňajú požiadavky pre nízkoenergetické bývanie, ponúka spoločnosť HELUZ tehlové bloky HELUZ STI pre klasické murovanie na tepelnoizolačnú maltu a brúsené tehly HELUZ STI SB pre murovanie na tenkú škáru. Podrobné informácie o superizolačných tehlových blokoch HELUZ nájdete v časopise Stavebnictví a interiér č. 12/2007, str. 14–15, Nové broušené cihelné bloky SUPERTHERM STI SB a časopise Stavebnictví a interiér č. 3/2006, str. 20–21, Tehlové murivo SUPERTHERM od firmy HELUZ.


Ďalšie zlepšenie parametrov

Je potrebné si uvedomiť, že použitie kvalitného materiálu tehôlového sastém HELUZ nám samé o sebe ešte nezaručí výslednú kvalitu hrubej stavby. Veľkú pozornosť musíme venovať riešeniu detailov, ďalej kvalitnému zhotoveniu a dodržaniu technologických postupov odporúčaných výrobcom. Z dôvodu vylepšenia tepelnoizolačných vlastností tehál HELUZ prvej vrstvy muriva na betónovom základe, kde dochádza k tepelným stratám z muriva, odporúča spoločnosť Heluz vyplniť dutiny v tehlových tvarovkách tepelnoizolačným materiálom – expandovaným hydrofobizovaným perlitom. Tvarovka získa až 5× lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v zvislom smere. Toto riešenie je účinný, rýchly, jednoduchý a finančne nenáročný spôsob ako znížiť tepelné straty z muriva do betónového základu. Aby boli zachované mimoriadne tepelnoizolačné parametre obvodového muriva z tehiel HELUZ Supertherm STI, boli doriešené aj najkritickejšie miesta, tzn. väzby rohov, ostenie okien a dverí skonštruovaním doplnkov – tehiel krajových (K), krajových polovičných (K-1/2), rohových (R) a nízkych (N) v kvalite STI a to ako pre klasické murovanie tak aj v brúsenom prevedení pre murovanie na tenkú škáru. Tehly krajové a krajové polovičné sú vybavené kapsou pre vloženie izolantu - extrudovaného polystyrénu, ktorý plynule nadväzuje na tepelnú izoláciu prekladu. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov okolo rámu.


Nanášanie celoplošnej tenkovrstvej malty Supertherm SB C pomocou valca
Supertherm STI na tepelněizolační maltu
stěna z cihel U (W/m²K) R (m²K/W)
HELUZ 49 STI 0,20 4,96
HELUZ 44 STI 0,22 4,47
HELUZ 40 STI 0,23 4,09
Supertherm STI SB C (broušené) na celoplošnou tenkovrstvou maltu
HELUZ 49 STI SB C 0,19 5,12
HELUZ 44 STI SB C 0,21 4,62
HELUZ 40 STI SB C 0,23 4,22

Tab. 3: Hodnoty součinitele prostupu tepla a tepelného odporu zdiva z cihelných bloků HELUZ Supertherm vhodného pro nízkoenergetické domy Hodnoty U (R) uvedené v tabulce jsou pro zdivo s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ ≤ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítkou tl. 10 mm při praktické hmotnostní vlhkosti zdiva 1 %.
Príručka pre projektantov a stavebníkov

Spoločnosť Heluz tehliarsky priemysel v.o.s. tiež pripravila pre projektantov a stavebníkov rozsiahlu príručku s názvom: Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií z komplexného tehlového systému Heluz z hľadiska zimného obdobia – vyhodnotenie typických tepelných mostov.


Tehla HELUZ  vyplnená expandovaným hydrofobizovaným perlitom získa až 5× lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v zvislom smere
V príručke je spracovaných celkom 405 typových detailov. Jedná sa o 45 druhov detailov stavebných konštrukcií pre 9 variant muriva Supertherm, ktoré sú riešené tak, aby spĺňali požiadavky príslušných noriem, aby boli skutočne realizovateľné, stavebne jednoducho vykonateľné a pritom rešpektovali pokiaľ možno minimalizáciu tepelných mostov. U všetkých variant je spočítaný tepelný tok a povrchová teplota. Detaily sú schematicky zakreslené, graficky je znázornený priebeh teploty konštrukciou a tepelnotechnické parametre sú zhrnuté v tabuľke.

Príručka vznikla preto, aby poskytovala informácie o vlastnostiach tehlového muriva HELUZ Supertherm a zároveň pomáhala pri riešení problematických detailov u stavieb spĺňajúcich súčasné požiadavky na komfort bývania s ohľadom na snahu a čo najvyššiu úsporu energií na vykurovanie.

Tehlové murivo HELUZ dobre izoluje, akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémovo zvláda kolísanie vlhkosti vzduchu (dom môže „dýchať”) a tým prispieva k vytvoreniu zdravej vnútornej klímy v objektoch. Tehla, to je tradícia a kvalita preverená časom. Stavebný materiál s optimálnou kombináciou všetkých dôležitých vlastností, ktorý vďaka novým technológiám výroby a technológiám murovania spĺňa vysoké požiadavky, ktoré sú na neho v dnešnej dobe kladené.


Superizolačné tehly HELUZ sú aj bez dodatočného zatepľovania vhodné pre obvodové murivo energeticky úsporných a nízkoenergetických domov

Aktualizácia cien

30.11.2020

Technické poradenstvo

0917 969 003

Telefonické objednávky

Po - Pi 8:00-15:00

042/3810164
042/3810935

info@lacnestavanie.sk

Certifikované overené stavebniny.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info